Examens

De opleidingen van PCO Kennis BV kunnen worden afgesloten met een examen. Het examen wordt namens de SVPC afgenomen door examinatoren van PCO Kennis BV.
Examens zijn schriftelijk of mondeling, afhankelijk van de opleiding die wordt afgesloten. Examens kunnen verschillende vormen hebben waaronder:

  • Meerkeuzen vragen
  • Open vragen
  • Papers
  • Viva Voce

Kosten
Aan het afnemen van (her)examens zijn de volgende kosten verbonden.

Examen OPS € 150
Examen OPC € 150
Examen RPC € 250

Diploma
Het met goed gevolg afleggen van een examen wordt gehonoreerd met de toekenning van het diploma van de desbetreffende opleiding.

Voor de OPS, de OPC en de RPC kent de examencommissie het diploma toe en ondertekent het diploma, alsmede de opleider.

Aan deelnemers die met goed gevolg de opleiding Registered Project Controller (RPC) hebben afgerond kent de SVPC de beschermde titel toe ‘Registered Project Controller’. De examencommissie houdt een register bij van geslaagden. Dit register is via de website van de SVPC te raadplegen.