SVPC – Organisatie

De Stichting Vakopleiding Project Control is opgericht op 14 mei 1999. De statuten zijn verkrijgbaar bij het bureau van de stichting.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Voor alle leden geldt dat zij dienen te beschikken over:

– Ruime aantoonbare bestuurlijke ervaring

– Een aansprekend netwerk in de wereld van projecten

– Kennis van en ervaring met de bedrijfsvoering van (bij voorkeur grote en complexe) projecten en/of projectorganisaties

– Academisch werk- en denkniveau

– Vermogen tot kritische en ofhankelijke oordeelsvorming

Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter. De overige bestuursleden zijn algemeen lid. Op deze wijze wordt de start en de continuïteit van het bestuur van de SVPC zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Bestuursleden ontvangen een passende onkostenvergoeding.

2010 © Stichting vakopleiding