Werkwijze -Examencommissie

Instellen van de examencommissie

De SVPC stelt een examenreglement vast en stelt een examencommissie in. Deze commissie is belast met toezicht op een correcte afname van de examens, conform deze examenreglementen. De examencommissie wordt samengesteld uit leden van het bestuur van de SVPC en kan worden aangevuld met externe deskundigen. Tenminste één bestuurslid van de SVPC zal namens het bestuur zitting nemen in de examencommissie.

Afnemen van de examens

De opleidingen van PCO Kennis BV kunnen worden afgesloten met een examen. Het examen wordt namens de SVPC afgenomen door examinatoren van PCO Kennis BV.

Examens zijn schriftelijk of mondeling, afhankelijk van de opleiding die wordt afgesloten. Examens kunnen verschillende vormen hebben waaronder:

  • Meerkeuzen vragen
  • Open vragen
  • Papers
  • Viva Voce

Aan het afnemen van (her)examens zijn kosten verbonden; de examenkosten per opleiding worden door de SVPC vastgesteld. De SVPC stelt vast of – en hoe herexamens kunnen worden afgenomen.

Cursisten / kandidaten kunnen ook eerdere leer- en werkervaringen omzetten in ervaringspunten welke worden toegekend door de SVPC, na beoordeling van ingediende bewijsstukken en / of assessments. Het ervaringspuntenwaarderingsysteem van het opleidingshuis treft u elders op deze website.

Kosten

Examen OPS € 150
Examen OPC € 150
Examen RPC € 250
Beoordeling assessmentformulier (verkrijgen ervaringspunten) € 150*

* bij inschrijving voor een (vervolg)opleiding worden deze kosten in mindering gebracht op het lesgeld.

Examenregelement

Het examenreglement vindt u hier.