SVPC

Het doel van de Stichting Vakopleiding Project Control is:

  • de opleidingsprogramma toetsen aan de behoefte van de markt;
  • door kwaliteit, procedures, examinering, materiaal etc.. periodiek en kritisch te beoordelen.

De SVPC kent een bestuur waarin het vakgebied breed vertegenwoordigd is. Het bestuur wordt gevormd door senior experts van organisaties waar projectcontrol een cruciale bedrijfsfunctie is. Eén lid van het bestuur vertegenwoordigt de academische wereld en ziet toe op de onderwijskundige aspecten van het opleidingsaanbod.