Vrijstellingen

Kandidaten kunnen hun werkervaring en verworven competenties om laten zetten in ervaringspunten en zo in aanmerking komen voor vrijstellingen. Hiertoe moet een verzoek ingediend worden bij de examencommissie. Dit verzoek kan worden ingediend door middel van het ervaringsformulier.

Ervaringsformulier

De kandidaat moet een ervaringsformulier invullen met betrekking tot de werkervaring op het gebied van projectcontrol. Hierin moeten opgenomen zijn:

– Omschrijving twee projecten

– CV

– Minimaal twee referenties werkgever / opdrachtgever

Interview met examencommissie

Bij twijfel over toelating zal de examencommissie verzoeken tot een interview met de kandidaat. Het ervaringsformulier en het CV zullen de input vormen voor het interview. Op basis van de ingezonden stukken en het interview wordt definitief vastgesteld over welke competenties en vaardigheden de kandidaat beschikt en welke vrijstellingen hier aan worden toegekend.