Werkwijze – Toezicht

Beoordeling van het opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma is door PCO ontwikkeld en vastgesteld. De SVPC heeft kennis genomen van het aanbod en de samenhang van de opleidingen en heeft hierover een beoordeling afgegeven. Voornaamste criterium is de aansluiting van het opleidingsprogramma met de behoeften van de markt in het kader van projectbeheersing.

Beoordelen kwaliteitssysteem

De opleidingen van PCO Kennis BV worden bewaakt volgens een strikt kwaliteitssysteem. Dit systeem behelst:

  • Inputcriteria voor docenten
  • Kennis en ervaringseisen voor docenten
  • Eisen aan materialen en lesstof
  • Evaluaties van docenten
  • Evaluaties van organisatie opleidingen
  • Evaluatie van externe partners betrokken bij opleidingen
  • Evaluatie opleiding als geheel
  • Evaluatie prijs-kwaliteitverhouding
  • Evaluatie klachtenafhandeling

De SVPC ziet er op toe dat PCO de opzet van het kwaliteitsbewakingssysteem uitvoert en haar verplichtingen hieronder nakomt. Tenminste één keer per jaar voert zij een audit uit naar de werking van het kwaliteitssysteem door PCO.

Erkenning

Verder vraagt PCO Kennis aan Cedeo om periodiek haar opleidingen te beoordelen. Cedeo heeft diverse audits uitgevoerd en de opleidingen van PCO telkens met het hoogste totaalresultaat beoordeeld. PCO Kennis is derhalve een door het Cedeo en NIVRA erkende opleider.

Rapport Cedeo 2015