Toelatingseisen

OPS: De Opleiding Project Support kent geen instroomeisen.

OPC: De Opleiding Project Control kent geen instroomeisen en is vrij toegankelijk. Als instapniveau voor deelname aan de Opleiding Project Control hanteren wij HBO of MBO met enkele jaren werkervaring. Tevens volstaat het met goed gevolg afleggen van de Opleiding Project Support voor toelating.

RPC: Als toelatingseis voor deelname aan de opleiding Registered Project Control geldt dat de deelnemer tenminste 5 jaar relevante projectervaring moet kunnen kunnen aantonen.

Voor toelating kunnen deelnemers een verzoek indienen bij de examencommissie. De Stichting Vakopleiding Project Control richt zich op aantoonbare en relevante projectervaring en deze ervaring zal dan ook zwaar meewegen ten aanzien van toelating. Andere factoren die meewegen bij toelating zijn vooropleiding en extra verrichte activiteiten binnen het vakgebied.

Een verzoek tot toelating kan worden ingediend door een ervaringsformulier en uw CV in te dienen bij de examencommissie. Het ervaringsformulier vindt u elders op deze site.

 Toelatingseisen:
 OPS vrije instroom
 OPC vrije instroom
 RPC min. 5 jaar ervaring