Werkwijze Diplomering

Het toekennen van diploma’s

Het met goed gevolg afleggen van een examen wordt gehonoreerd met de toekenning van het diploma van de desbetreffende opleiding. De examencommissie kent het diploma toe en ondertekent het diploma. De examencommissie houdt een register bij van geslaagden.

Kandidaten die de opleiding Registered Project Controller met goed gevolg hebben afgelegd en wiens paper door de examencommissie van de SVPC als voldoende is beoordeeld worden opgenomen in het register van de Stichting Vakopleiding Project Control.