Opleidingshuis

Het PCO Opleidingshuis is schematisch weergegeven en bestaat uit de volgende onderdelen.

Registered Project Controller (RPC )    
Deze opleiding is bedoeld voor senior projectcontrollers die zich al enkele jaren met het projectcontrol van complexe en grootschalige projecten bezighouden. Projectcontrollers bij vastgoedontwikkelaars, baggermaatschappijen, olie- en gasconcerns, infrastructuurontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus. Ook geschikt voor opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld overheden (gemeenten, provincies, ministeries etc..) van projecten. Grote uitdagende en multidisciplinaire projecten in binnen- en buitenland die vragen om hoogwaardige professionals, topprojectcontrollers.

Onderdeel van de opleiding is het schrijven van een paper. Het thema wordt als dissertatievoorstel aan de examencommissie van de SVPC voorgelegd, die vervolgens dient in te stemmen met het gekozen onderwerp. De examencommissie zal een ter zake kundig expert als begeleider voor dit traject aanwijzen en twee meelezers benoemen. De eisen die aan het afstudeerthema gesteld worden zijn:
Praktisch toepasbaar, dan wel aantoonbare relevantie voor de praktijk;
– Toepassing van integrale projectbeheersing, d.w.z. alle aspecten van projectbeheersing dienen in het afstudeertraject te worden ‘geraakt’. Het gekozen thema mag echter wel een verdieping zijn van één of meerdere specialisaties binnen projectbeheersing;
– Methodologisch verantwoorde opzet;
– Aansluiting met erkende kennisgebieden binnen projectmanagement (bijv. Prince2, PMBoK).

Instroomeis: tenminste 5 jaar aantoonbare relevante projectervaring. 

Opleiding Project Control (OPC)
OPC is een praktijkgerichte opleiding van 3 maanden die geschikt is voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met het sturen en beheersen van projecten. Medewerkers van projectorganisaties, leden van projectteams, projectadministrateurs, planners, projectleiders, etc. In de opleiding wordt aandacht besteed aan organisatieleer, dynamiek van projecten, teamwork en essenties van projectmanagemen. Daarnaast komen beheersaspecten als Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie, Informatie en Risico’s aan bod. Nuttig voor projecten van groot tot klein, in alle sectoren.

Door het volgen van modules kunnen leemtes in kennis en ervaring snel en praktisch worden opgevuld en eventuele deficieten voor toelating tot de verschillende opleidingen worden weggewerkt.

Instroomeis: geen

Opleiding Project Management Ondersteuner (PMO)
De Opleiding Project Management Ondersteuner is een goede basis voor hen die zich bezighouden met ondersteunende werkzaamheden bij projectorganisaties of binnen projectteams. Denk hierbij aan administratief medewerkers, projectassistenten, projectsecretaressen of projectondersteuners. Vaak komen lang niet alle aspecten van projectbeheersing in deze functies aan bod, maar kan effectief functioneren wel verbeterd worden door kennis te maken met de vele interessante facetten van de bedrijfsvoering van projecten en projectorganisaties. In deze opleidinng wordt aandacht besteed aan al deze elementen. Ook de vereiste vaardigheden zijn onderdeel van het lesprogramma. Deze opleiding is ook geschikt voor hen die zich verder willen bekwamen in projectcontrol en die de ambitie hebben de vervolgopleiding OPC te gaan volgen (zie ook toelatingseisen).

Instroomeis: geen