Ervaringsformulier

U kunt via onderstaande link het ervaringsformulier downloaden. Gelieve het ervaringsformulier digitaal in te vullen en voorzien van CV te retourneren aan info@stichtingprojectcontrol.nl.

De kosten voor beoordeling van het ervaringsformulier (verkrijgen ervaringspunten) bedragen €150,-. Bij toelating tot een opleiding worden deze kosten in mindering gebracht op de opleidingskosten.

Link ervaringsformulier