SVPC – Huidig bestuur

De stichting kent een bestuur. Momenteel wordt het bestuur van de Stichting Vakopleiding Project Control gevormd door de volgende personen:

Ir. Peter de Weijs Projectdirecteur RWSVoormalig projectdirecteur Heerema, directeur projecten ProRail, TU Delft, COB/CUR
Drs. Wouter Huisman MBA Eigenaar/directeur Van der Valk USA (real estate development & construction)Voormalig directeur Ingenieursbureau Amsterdam
Drs. Erik Beek RC Financieel directeur BAM International
Prof. dr. Dirk Swagerman Hoogleraar Controlling Rijksuniversiteit Groningen, extern toezichthouder o.a. pensioenfonds FME